Kim jesteśmy?

FRSI

Realizujemy projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne, technologiczne. Jesteśmy ekspertami od nowych technologii. Pokazujemy, jak wykorzystywać je w codziennych działaniach i projektach. Zachęcamy do świadomego korzystania z informacji i przekazów medialnych. Propagujemy edukację finansową, naukę podstaw programowania i korzystanie z nowych technologii w celach społecznie użytecznych. Współpracujemy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi instytucjami lokalnymi w całej Polsce.

Nasze sztandarowe projekty to: Program Rozwoju Bibliotek, wspierający biblioteki publiczne w w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej, oraz Sektor 3.0, wspierający organizacje pozarządowe we wdrażaniu różnych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych.

Goethe-Institut

Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie. 157 placówek Goethe-Institut w 98 krajach promuje znajomość języka niemieckiego i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. W Polsce Goethe-Institut ma siedziby w Warszawie i w Krakowie. Działalność Goethe-Institut obejmuje kursy i egzaminy językowe oraz projekty z zakresu edukacji językowej i kultury.

Programy kulturalne i edukacyjne Goethe-Institut wspierają dialog międzykulturowy, wspomagają rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego i promują globalną wymianę. Jesteśmy partnerami dla wszystkich, którzy aktywnie zajmują się stosunkami z Niemcami i ich kulturą, działając autonomicznie i niezależnie w sensie politycznym.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

materiały dla:
format:
źródło: