Dezinformacja a klimat

Niemal połowa Polek i Polaków spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją na temat klimatu. A badanie przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych pokazuje, że nasza podatność na takie fake newsy jest wysoka. Przy czym 10% badanych twierdzi, że w ogóle nie ma wiarygodnych źródeł informacji na tematy klimatyczne.

Badanie i powiązany z nim raport opracowane przez Paulinę Sobiesiak-Penszko i Filipa Pazderskiego dotyka tematu ważnego, ale nie przez wszystkich docenianego. Spośród respondentów tego badania 15% uważa, że sprawy klimatyczne należą do trzech najważniejszych problemów współczesnego świata.

Raport podzielony jest na 3 części. W pierwszej autorzy przyglądają się wiedzy Polek i Polaków, ich postrzeganiu „problemu klimatycznemu” i źródłom informacji o klimacie. W drugiej części analizowane jest doświadczenie osobistego spotkania się z dezinformacją na temat klimatu. Ocenie poddana została wiarygodność mediów i osób publicznych. Autorzy zbadali „osobiste kontakty” z nieprawdziwymi informacjami oraz zależność między ekspozycją na dezinformację a postrzeganiem tego zjawiska. Trzecia część w końcu to ocena poziomu kompetencji przydatnych w radzeniu sobie z dezinformacją oraz analiza reakcji odbiorców informacji na napotkaną dezinformację. Na przykład – 50% osób sprawdziło informację w innym źródle. Ale za to 20% niczego nie zrobiło.

Raport „Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków” jest dostępny na stronie Instytutu Spraw Publicznych. To ponad 60 stron analiz, wniosków, wykresów i innych wartościowych informacji. Aby uzyskać dostęp, należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania publikacji. Przydatnych zarówno tym, którzy interesują się zmianami klimatycznymi, jak i tym, którzy starają się wzbudzić czujność wśród konsumentów informacji.

Zapraszamy również do wysłuchania rozmowy, jaką z autorami raportu przeprowadziła Marta Zwolińska z serwisu Pocotoeko.pl. To godzinny podcast, w którym nie tylko prezentowane są wyniki badania, ale też rozmówcy zastanawiają się. co zrobić, aby tematy „klimatyczne” stały się sprawą wspólną. I jednoczącą.

Kliknij przycisk „Sprawdź”, aby przejść do strony z podcastem „Klimat i dezinformacja po polsku. Rozmowa wokół raportu Instytutu Spraw Publicznych”.

materiały dla:
format:
źródło: