Krytyczne myślenie od dziecka

Od kiedy uczyć krytycznego myślenia? Część powie – „jak już dziecko dorośnie, zacznie rozumieć świat”. Część powie – „od samego początku”. A część sięgnie do badań i analiz i zastanowi się, w jakim wieku dziecko może się zmierzyć z krytycznym myśleniem. I w jakim obszarze może bezpiecznie się rozwijać.

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące z dziećmi – z rodzicami na pierwszym miejscu – do przyjrzenia się temu, co – wg specjalistów związanych z Fundacją Reboot – warto robić z dziećmi w wieku 10-12 lat. W kontekście krytycznego myślenia oczywiście.

Fundacja ta, powołana do promocji i wspierania rozwoju krytycznego myślenia, przygotowała materiał, w którym opisuje, co dzieci w wieku 10-12 powinny już umieć. Oczywiście, uśredniając i uwzględniając różnorodność tempa rozwoju), jak te kompetencje wspierać i w jakim kierunku prowadzić dalsze działania.

Co na przykład? Dzieci w tym wieku powinny umieć już argumentować i bronić swojego zdania. Powinny być w stanie zarówno wymyślać argumenty, jak i prezentować stanowiska niekonieczne zgodne z ich opinią. Nie oznacza to oczywiście, że robić to już będą na poziomie „mistrzowskim. Oznacza jednak, że takie kompetencje powinny się już pojawiać i warto je rozwijać.

Kliknij przycisk „Sprawdź”, żeby przejść do materiału i dowiedzieć się jeszcze więcej o specyfice dzieci w wieku 10-12 lat w kontekście rozwoju krytycznego myślenia. Tekst jest w języku angielskim, dostępny jest również po francusku. Przypominamy jednak o translatorach online, z których można skorzystać.

materiały dla:
format:
źródło: