Prawo karne a fake newsy

Czy można karać za rozpowszechnianie fake newsów? Najkrótsza odpowiedź to „tak i nie”. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do analizy „Prawnokarne sposoby walki z fake newsami”.

W polskim kodeksie karnym są przewidziane kary za pewne rodzaje fake newsów, nie ma natomiast regulacji, które wprost zakazywałyby rozpowszechniania jakichkolwiek nieprawdziwych informacji. Oznaczałoby to naruszenie wolności gwarantowanych przez konstytucję.

Raport „Karnoprawne sposoby walki z fake newsami” został przygotowany przez doktora Kamila Mamaka w ramach projektu SpołTech prowadzonego przez Fundację Centrum Cyfrowe. Prezentuje obecnie obowiązujące przepisy, ale zawiera również rekomendacje zmian, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia dezinformacji w kluczowych obszarach. Mamak zwraca uwagę przede wszystkim na fake newsy dotyczące zdrowia i medycyny, a także na pociąganie do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych rozpowszechniających nieprawdziwe informacje.

Materiał podzielony jest na kilka rozdziałów, m.in. poświęconych sposobom walki z fake newsami, rozwojowi technologii i prawu karnemu, ujęciu „prawdy” w prawie karnym, fake newsom medycznym czy pornografii w internecie.

Kliknij przycisk „Sprawdź”, aby przejść na stronę, z której można pobrać raport „Prawnokarne sposoby walki z fake newsami”.

materiały dla:
format:
źródło: