Tegoroczny „Digital News Report” już dostępny!

Ukazała się kolejna edycja raportu podsumowująca sytuację mediów cyfrowych na świecie. Prowadzone od lat badania Reuters Institute for the Study of Journalism prezentują nie tylko dane dotyczące skali konsumpcji mediów elektronicznych, ale i zaufanie odbiorców do informacji, z jakimi się stykają.

„Digital News Report 2020” obejmuje wyniki badań przeprowadzonych w 40 państwach, wśród kilkudziesięciu tysięcy respondentów i respondentek. Co ważne – główna część badania została przeprowadzona w styczniu i lutym, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii. Na początku kwietnia została przeprowadzona „dogrywka” w kilku krajach, uwzględniająca wpływ wirusa na media. Pokazała ona zwrot ku klasycznym mediom – telewizji czy gazetom, ale też kanałom elektronicznym powiązanym z mediami tradycyjnymi, uznanymi.

Polska nie była objęta tym badaniem dodatkowym, mamy więc dostępne dane „przedwirusowe”. I co z nich wynika? 45% z nas ufa generalnie informacjom, które do nas docierają. Dużo? Mało? Na świecie ten wskaźnik wynosi 38%.

Ale rok wcześniej wartość ta była w Polsce wyższa, 48%, więc tendencja jest spadkowa. I widać ją od kilku lat. Polacy i Polki są za to dość stabilni w swoim zaufaniu. Najbardziej wierzą dwóm stacjom radiowym – RMF FM i Radiu Zet (około 70%), regionalnym i lokalnym gazetom (66%), a ze stacji telewizyjnych – Polsatowi News (65%).

Raport „Digital News Report 2020” jest wydany w języku angielskim, prezentuje zarówno dane globalne, jak i szczegółowe, dotyczące każdego z 40 przebadanych krajów. Plus, wspominaną już wyżej, część poświęconą koronawirusowi i jego wpływowi na konsumpcję mediów. Obejmuje ona jednak tylko 6 państw i dane z początku kwietnia, więc obecnie sytuacja może być już inna.

Kliknij przycisk „Sprawdź”, aby pobrać raport w formacie .pdf

materiały dla:
format:
źródło: